Konsepti

NorthBank on ekologisesti rakennettu kaupunginosa. Alue tarjoaa asuntoja kaupunkilaisille, liiketiloja yrityksille sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia yhteiskäyttötiloissa. Konseptiin on haettu oppia maailmalta. Kiertotalouden mukaiset ratkaisut ovat vastuullisia ja todennettavissa. Hanke tarjoaa alustan myös pilotoida uusia innovaatioita pienemmissä osissaan.

NorthBank:n on luonut CirEco Finland Oy. Yhteistyössä mukana ovat Jolma Arkkitehdit, Evolving Symbiotic Cities ESC Oy ja Ethica Oy.

Katso video visiostamme.

Konsepti

Katso video visiostamme.

NorthBank on ekologisesti rakennettu kaupunginosa. Alue tarjoaa asuntoja kaupunkilaisille, liiketiloja yrityksille sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia yhteiskäyttötiloissa. Konseptiin on haettu oppia maailmalta. Kiertotalouden mukaiset ratkaisut ovat vastuullisia ja todennettavissa. Hanke tarjoaa alustan myös pilotoida uusia innovaatioita pienemmissä osissaan.

NorthBank:n on luonut CirEco Finland Oy. Yhteistyössä mukana ovat Jolma Arkkitehdit, Evolving Symbiotic Cities ESC Oy ja Ethica Oy.

Alue

NorthBank voidaan toteuttaa eri kokoluokissa, yksittäisestä rakennuksesta kokonaiseen kortteliin. Alueelle luodaan asuntoja, työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia. Skaalautuvuuden ansiosta hanke on helppo toteuttaa erilaisiin ympäristöihin. NorthBank:n suunnittelussa otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet ja se liitetään tukemaan alueella vallitsevaa ekosysteemiä. Rakentamisessa otetaan huomioon kestävät ja älykkäät toimintaratkaisut. Hankkeessa tulee korostumaan uudet ideat, kaupunkikulttuuri ja kokeilu.

Rakentaminen

Suunnitellut rakennukset mahdollistavat korttelin joustavan kehittymisen ja rakennusosien uudelleenkäytön. Rakennamme ekologisesti ja luomme kiinteistöille toimivia ja luonnonmukaisia ympäristöjä.

Konsepti suunnitellaan ja rakennetaan Built Positive -viitekehyksen mukaisesti, joka takaa kiertotalouden toteutumisen ja jätteen määrän minimoimisen suunnittelun kautta. Materiaalien puhtaus, haitta-aineettomuus, turvallisuus ja terveellisyys on osa laadun varmistusta ja arvon mittaamista. Materiaalivalinnoissa huomioidaan sekä ihmisten että luonnon ja ympäristön hyvinvointi.

Rakennukset suunnitellaan siten, että kohteessa voidaan maksimoida rakenneosien tekniset ja biologiset kierrot. Komponenttien ja materiaalien tunnistaminen on tärkeää, kun ajatellaan kaiken olevan raaka-ainetta. Syntyvän jätteen määrä minimoidaan suunnittelun kautta kaikilla asteilla: materiaaleissa, tuotteissa ja itse rakennuksissa. Käytettyjen materiaalien ominaistiedot dokumentoidaan materiaalipankkiin, josta ne ovat hyödynnettävissä jatkokäyttöä suunniteltaessa.

Joustava ja monipuolinen rakenneosien uudelleenkäyttö pidentää osien elinkaarta sekä pienentää siten rakennustuotannon materiaalikulutusta ja hiilijalanjälkeä. Joustavat rakenneratkaisut mahdollistetaan ryhmittelemällä rakennuksen pysyvät rakenteet ja tekniset järjestelmät kiinteään perusosaan, sekä hyödyntämällä muunneltavissa tilaosissa asennuslattioita ja purettavia sekä siirrettäviä rakenteita.

Urban mining:ia soveltamalla materiaalien hallinta sekä ohjaaminen myöhemmin teollisuuden raaka-aineeksi mahdollistuu. Urban mining:ssa ihmisen toiminnan seurauksena syntyneet materiaalivarastot kuten rakennukset, hyödynnetään raaka-ainetuotantoon. Kokonaisuudessaan ajattelumalli on osa suurempaa materiaalien hyötykäyttökokonaisuutta ja linkittyy tätä kautta myös jätteen minimoinnin tavoitteluun sekä lopulta kiertotalousajatteluun.

Rakentaminen

Suunnitellut rakennukset mahdollistavat korttelin joustavan kehittymisen ja rakennusosien uudelleenkäytön. Rakennamme ekologisesti ja luomme kiinteistöille toimivia ja luonnonmukaisia ympäristöjä.

Konsepti suunnitellaan ja rakennetaan Built Positive -viitekehyksen mukaisesti, joka takaa kiertotalouden toteutumisen ja jätteen määrän minimoimisen suunnittelun kautta. Materiaalien puhtaus, haitta-aineettomuus, turvallisuus ja terveellisyys on osa laadun varmistusta ja arvon mittaamista. Materiaalivalinnoissa huomioidaan sekä ihmisten että luonnon ja ympäristön hyvinvointi.

Rakennukset suunnitellaan siten, että kohteessa voidaan maksimoida rakenneosien tekniset ja biologiset kierrot. Komponenttien ja materiaalien tunnistaminen on tärkeää, kun ajatellaan kaiken olevan raaka-ainetta. Syntyvän jätteen määrä minimoidaan suunnittelun kautta kaikilla asteilla: materiaaleissa, tuotteissa ja itse rakennuksissa. Käytettyjen materiaalien ominaistiedot dokumentoidaan materiaalipankkiin, josta ne ovat hyödynnettävissä jatkokäyttöä suunniteltaessa.

Joustava ja monipuolinen rakenneosien uudelleenkäyttö pidentää osien elinkaarta sekä pienentää siten rakennustuotannon materiaalikulutusta ja hiilijalanjälkeä. Joustavat rakenneratkaisut mahdollistetaan ryhmittelemällä rakennuksen pysyvät rakenteet ja tekniset järjestelmät kiinteään perusosaan, sekä hyödyntämällä muunneltavissa tilaosissa asennuslattioita ja purettavia sekä siirrettäviä rakenteita.

Urban mining:ia soveltamalla materiaalien hallinta sekä ohjaaminen myöhemmin teollisuuden raaka-aineeksi mahdollistuu. Urban mining:ssa ihmisen toiminnan seurauksena syntyneet materiaalivarastot kuten rakennukset, hyödynnetään raaka-ainetuotantoon. Kokonaisuudessaan ajattelumalli on osa suurempaa materiaalien hyötykäyttökokonaisuutta ja linkittyy tätä kautta myös jätteen minimoinnin tavoitteluun sekä lopulta kiertotalousajatteluun.

Visio

Visiona on suunnitella viisaampia ratkaisuja tulevaisuuden sukupolville. Rakennussektori on saastuttavin teollisuudenala, johon tarvitaan uusia toimintamalleja, teknisiä ratkaisuja ja puhtaampia materiaaleja. Kiertotaloudelle on kasvava kysyntä markkinoilla, uudet ratkaisut toimivat merkittävässä roolissa EU:n, kansallisten ja alueellisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kiertotalouden periaatteita ja toimintamalleja halutaan huomioida yhä useammassa aluekehityshankkeessa esim. seuraavien näkökulmien kautta: resurssien tehokkaampi jakaminen, rakennustuotteiden puhtaus ja myrkyttömyys, uudelleenkäyttö ja pitkäikäisyys suunnittelun kautta. Lisäksi kestävä rakentaminen vähentää merkittävästi rakentamisen päästöjä ja ilmastovaikutuksia.

Kiertotalousratkaisujen edistäminen vaatii yhteistyötä koko arvoketjun kanssa materiaalien valmistajista, arkkitehteihin, sisustussuunnittelijoihin, omistajiin, rakennuttajiin, pankkeihin ja rahoittajiin. Kiertotalouden mukainen rakentaminen edellyttää mahdollistavan ympäristön (politiikka, standardit ja säännökset) sekä yhteistyöverkostoja. Rakennusten arvon luominen, ylläpitäminen ja kiertojen varmistaminen rakennuksessa ja tuotteissa mahdollistuu materiaalien tunnistamisen ja optimoinnin kautta.

Visio

Visiona on suunnitella viisaampia ratkaisuja tulevaisuuden sukupolville. Rakennussektori on saastuttavin teollisuudenala, johon tarvitaan uusia toimintamalleja, teknisiä ratkaisuja ja puhtaampia materiaaleja. Kiertotaloudelle on kasvava kysyntä markkinoilla, uudet ratkaisut toimivat merkittävässä roolissa EU:n, kansallisten ja alueellisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kiertotalouden periaatteita ja toimintamalleja halutaan huomioida yhä useammassa aluekehityshankkeessa esim. seuraavien näkökulmien kautta: resurssien tehokkaampi jakaminen, rakennustuotteiden puhtaus ja myrkyttömyys, uudelleenkäyttö ja pitkäikäisyys suunnittelun kautta. Lisäksi kestävä rakentaminen vähentää merkittävästi rakentamisen päästöjä ja ilmastovaikutuksia.

Kiertotalousratkaisujen edistäminen vaatii yhteistyötä koko arvoketjun kanssa materiaalien valmistajista, arkkitehteihin, sisustussuunnittelijoihin, omistajiin, rakennuttajiin, pankkeihin ja rahoittajiin. Kiertotalouden mukainen rakentaminen edellyttää mahdollistavan ympäristön (politiikka, standardit ja säännökset) sekä yhteistyöverkostoja. Rakennusten arvon luominen, ylläpitäminen ja kiertojen varmistaminen rakennuksessa ja tuotteissa mahdollistuu materiaalien tunnistamisen ja optimoinnin kautta.